Hero Image

HIV

Vi er kommet langt i behandlingen af HIV,
men vi er slet ikke færdige.

Vi har været med til at bekæmpe HIV i årtier, og vi bliver ved længe endnu

Når vi i dag taler om pandemier og epidemier, tænker mange herhjemme nok først og fremmest på Corona-pandemien. Men det er ikke mange år siden, at verden stod overfor en anden verdensomspændende og dødelig infektionssygdom, nemlig HIV og AIDS-epidemien.

Op gennem 80’erne og 90’erne huserede human immundefekt virussen – forkortet til HIV – i det meste af verden – også i Danmark. Mange blev smittet, og mange udviklede AIDS.

Først i 1996 kom der et gennembrud i behandlingen, da kombinationsbehandling blev en realitet. I dag er HIV ikke en dødsdom, men en infektion som kan behandles og holdes nede, så de mennesker der lever med den ikke udvikler AIDS og kan leve et relativt normalt liv.

Men der er stadig meget der kan gøres. Vores fokus i dag er på at forbedre eksisterende behandling og derigennem øge HIV-patienters livskvalitet.

Patienterne i fokus

Siden HIV-epidemien startede er vi kommet langt med forskning og behandling. Heldigvis lever nogle af de mennesker, der fik HIV i 80'erne og 90'erne, i dag til at fortælle os den utrolige historie om deres liv. Men også om hvordan det er at leve med HIV i dag.

Vores historie med HIV

Siden 1996 har mennesker med en HIV-diagnose haft mulighed for at få kombinationsbehandling, der for dem kan betyde forskellen mellem liv og død. I 2021 var det 25 år siden.

Fakta om HIV

38

Så mange år har vi forsket i HIV-epidemiens mange udfordringer

1981

er året hvor de første HIV-patienter blev indlagt på danske sygehuse

20+

Så mange forskellige HIV-præparater findes på det danske marked i dag

Øget livskvalitet for HIV-patienter er en mærkesag for os

Det er glædeligt, at mennesker med HIV i dag lever længe. Den øgede levetid øger også fokus på patienternes livskvalitet.

Selvom man er velbehandlet for HIV, er det ikke ensbetydende med, at der er ikke er konsekvenser ved at leve med diagnosen samt bivirkninger fra behandlingen.

Patienter med HIV rapporterer for eksempel symptomer såsom depression, angst og smerte mere hyppigt end den almene befolkning. Særligt for depression har flere studier klarlagt, at der er en høj prævalens blandt HIV-patienter.

For at inddrage patienternes helbredsrelaterede livskvalitet bør HIV-behandlingen bevæge sig i retning af en mere holistisk tilgang, hvor både fysiske, sociale og psykologiske helbredsaspekter medtages.

DK-NON-00891 // 23.11.2021