Hero Image

Ansvarlighed

Ansvarlighed er en integreret del af vores forretning, og gennem vores arbejde er vi med til at fremme en sundere fremtid for mennesker og lokalsamfund globalt. Som leverandør til sundhedsvæsenet, og dermed en vigtig brik i sundhedspuslespillet, ser vi det som vores ansvar at bidrage positivt til en mere bæredygtig og sund fremtid. Det er her vores bæredygtighedsstrategi kommer ind i billedet.

Læs vores Impact Report 22/23

Adgang til sundhed

I samarbejde med globale stakeholdere, arbejder vi for at udligne ulighed i sundhed og sikre, at dem der har størst behov, har adgang til vores innovative vacciner og behandlinger.

Forskning og videnskab i verdensklasse er grundlaget for at redde og forbedre liv

Vi laver langsigtede investeringer i forskning og udvikling og målretter mod sygdomme, hvor vi kan gøre den største forskel.

Vi forsker i infektionssygdomme og udvikler vacciner

Vi er dedikerede omkring håndtering af globale  infektionssygdomme.

Vi arbejder med partnere, der deler vores passion

Gennem partnerskab, investering og innovation søger vi at overvinde barrierer for at skabe en sundere fremtid for alle.

Vores mest værdifulde ressource er vores folk

Vores virksomheds succes er bygget på en kultur, der favner forskellige perspektiver og værdsætter hver enkelts bidrag. Vi anerkender, at vores konkurrenceevne styrkes af en mangfoldig, inkluderet og engageret arbejdsstyrke.

Læring og udvikling

Som opfindere investerer vi i læring og udvikling, fordi vores kultur er centreret omkring nysgerrighed.

En holistisk tilgang til medarbejderes trivsel

Kun når vores medarbejdere har det bedst, i alle aspekter af deres liv, kan de præstere på deres højeste niveau.

Diversitet & inklusion

Omdrejningspunktet for alt hvad vi gør.

En sund planet er en forudsætning for en sund befolkning

En sund planet er afgørende for menneskers sundhed, og vi tror på, at en bæredygtig virksomhed giver muligheder for større produktinnovation og reducerer omkostninger og risici. Vores virksomhed har en lang historie med miljøforvaltning og udvikling, og vi er klar over, at vores indsats konstant skal udvikle sig med det skiftende klima.

Effektiv drift

Energibesparelse, reduktion af vandforbrug, effektiv brug af råvarer og ansvarlig affaldshåndtering.

Miljøvenligt design

Vi implementerer bæredygtighedsstrategier for at reducere miljøpåvirkningen.

Reduktion af værdikædepåvirkninger

Vi samarbejder med vores leverandører og kunder for at forstå og minimere livscykluspåvirkningerne af vores produkter.

MSD Danmarks reception

Vi opererer med de højeste standarder

Vi arbejder med de højeste standarder for etik og integritet. Ved at sætte vores etik og værdier til grund for alt, hvad vi gør, skaber vi en ansvarlig kultur, der forbedrer vores virksomheds beslutningstagning, tilpasningsevne og pålidelighed.

Alzheimers sygdom

Målet med vores programmer er at forbedre sundheden og trivslen for mennesker, der lever med Alzheimers og deres omsorgspersoner/plejepersonale ved at styrke koordinering af pleje/sundhedsydelser og forbedre adgangen til støttetjenester.  

Du kan læse om, hvordan vi forsøger at forbedre forholdene for mennesker Alzheimers i USA her 

Læs mere


Kræft

Vi forsøger med vores aktiviteter at forbedre den behandling, der når ud til patienterne og at hjælpe patienter med at overvinde behandlingsbarrierer. At blive patient betyder for mange at skulle lære et nyt sprog. Det forsøger vi at hjælpe med.  

Du kan læse om vores Global Patient Navigation-initiativ her 

Læs mere


Kroniske sygdomme

Vi vil gøres vores del af arbejdet, når det handler om at styrke sundhedsvæsenet og forbedre adgangen til forebyggende behandling og specialbehandling for komplekse og kroniske sygdomme. 

Du kan læse om, hvordan vi har hjulpet med at gøre præventiv behandling mere tilgængelig i Indien og Vietnam her

Læs mere


Diabetes

Vi sigter mod at forbedre adgangen til pleje af høj kvalitet, reducere uligheden i diabetesbehandling og yde hjælp til enkeltpersoner, så de kan håndtere deres diabetes og forbedre deres livskvalitet. 

Du kan læse om, hvordan vi hjælper med at klæde mennesker med diabetes ordentligt på i Shanghia, Kina lige her.

Læs mere


HIV/AIDS

Målet med vores programmer er at reducere uligheden i adgangen til behandling og forbedre sundheden for mennesker, der lever med HIV. 

Du kan læse om, hvordan vi forsøger at øge adgangen til behandling for mennesker, der lever i Afrika syd for Sahara her 

Læs mere


Vores medarbejdere giver tilbage

Rundt om i verden brænder vores medarbejdere for at give tilbage til de samfund, der omgiver dem. Hvert år donerer vores medarbejdere tusinder af timer for at forbedre lokalsamfunds sundhed og trivsel via programmer som MSD for Mothers, MSD Fellowship for Global Health og en række frivillige aktiviteter. 

Frivilligt arbejde

Medarbejdere kan donere 40 timer om året af deres arbejdstid, til frivilligt arbejde i nonprofit organisationer, og de kan donere deres faglige færdigheder gennem virtuelle, projekter via frivillig-programmer.

Vores juridiske pro bono-program  gør det muligt for medarbejdere at tilbyde deres ekspertise til medlemmer af samfundet, som ellers ikke kunne få adgang til juridisk rådgivning. Du kan læse mere om dette initiativ her.

MSD’s Forskningsstipendiat for Global Sundhed  er et tre-måneders, pro bono-program, der udnytter vores medarbejderes færdigheder og talenter og hjælper med at opbygge kapaciteten hos NGO’er, der arbejder for at forbedre den globale sundhed.

Læs mere om vores Fellowship-program her

Læs mere

 

DK-NON-01036 / 14.06.2022