Hero Image

Ansvarlighed

Vi støtter programmer, der hjælper med at fremme adgangen til sundhed og forbedre livskvaliteten for mennesker, der har brug for det. Vi arbejder med sundhed. Med det arbejde følger et ansvar, vi forsøger at løfte hver dag.  

Vi stræber efter at forbedre sundhed og trivsel for alle mennesker i verden.

Vi forestiller os en verden, hvor alle mennesker har adgang til sundhedsydelser af høj kvalitetDerfor arbejder vi målrettet på at mindske ulighed i sundhed for mennesker, der bor i ringere stillede samfund, herunder forebyggelige forskelle i sygdomsbyrde, ulykker, vold og muligheder for at opnå optimal sundhed. Vi hjælper desuden med at opbygge stærke samfund, hvor vores medarbejdere bor og arbejder. 

MSD Danmarks reception

Vores tilgang

Vi giver økonomiske tilskud og donerer medicinske produkter for at hjælpe med at fremme lighed i sundhed. Vi bistår samfund overalt i verden gennem frivillige medarbejderprogrammer og donationer til lokale nonprofit organisationer, der tager sig af livsvigtige sundhedsmæssige og sociale behov. 

Vores principper og prioriteter 

De godgørende programmer, vi investerer i, er tilpasset vores principper og prioriteter. 

Vores vejledende principper former vores investeringer i projekter samt vores partnerskaber

Vores nøgleprincipper er at:

  • Adressere globale sundhedsbehov, hvor vi kan have betydelig indflydelse
  • Fremme lighed i sundhed ved at tackle sundhedsforskelle i dårligt stillede samfund.
  • Samarbejde med forskellige partnere med det formål at opbygge sundere og stærkere samfund.

Filantropiske prioriteter er styrende for vores programmer

Vi prioriterer områder med globale sundhedsbehov, hvor vi kan bruge vores ekspertise til at gøre en forskel. Vi fokuserer også på at styrke samfund i de dele af verden, hvor vi arbejder. Vores prioriteter er, at: 

  • Reducere sundhedsforskelle blandt mennesker, som lever med Alzheimers, kræft, diabetes og hiv/aids i udsatte samfund 
  • Styrke sundhedssystemer for at forbedre sundhedsydelser af høj kvalitet 
  • At give patienterne en bedre mulighed for at tage vare på egen sundhed ved at hjælpe dem med at overvinde sociale og miljømæssige barrierer for sundhedsydelser. 
  • Støtte lokale nonprofit organisationer og dele vores medarbejderes ekspertise gennem frivillige initiativer 

Retningslinjer for donationer/legater/tilskud

Vores ”Retningslinjer for donationer” giver vejledning til ansøgningens elementer og afleveringsprocessen. Bemærk, at MSD-fonden ikke accepterer uopfordrede ansøgninger. 

MSD-fonden

Fonden er en privat velgørenhedsorganisation oprettet og finansieret af MSD. Det er en separat juridisk enhed – og fungerer uafhængigt – af MSD. 

Om fonden

MSD oprettede fonden i 1957. Fonden har bidraget med mere end 942 millioner USD til initiativer, der tilgodeser vigtige globale sundhedsbehov. Fonden er vores væsentligste kilde til økonomisk at støtte nonprofitorganisationer og innovative projekter, der stemmer overens med vores to fokusområder: sundhed og samfund.

Sundhed

Vi investerer i filantropiske projekter, der sigter mod at forbedre kvaliteten af ​​sundhedsvæsenet og tackle barrierer for adgang til sundhedspleje for mennesker, der lever med ikke-smitsomme sygdomme – heriblandt Alzheimers sygdom, kræft, diabetes og hiv/aids.

Samfund

Via legatprogrammer rettet mod mindre lokalsamfund, arbejder vi for at forbedre sundhed og trivsel i de omgivelservi opererer i.  

Donation af produkter

Vi udvikler ikke alene nye lægemidler og vacciner, vi arbejder også målrettet for at få produkterne ud til de mennesker, der har brug for dem. Vi donerer vores medicin og vacciner for at imødekomme specifikke sundhedsbehov i samfund med begrænset adgang til sundhedspleje eller som er plaget af humanitære kriser. 

Udryddelse af flodblindhed

Dette program er et af de mest betydningsfulde initiativer, vi har igangsat. I 1987 besluttede MSD sig for aktivt at arbejde for udryddelsen af flodblindhed. Gennem et flersektorielt partnerskab med blandt andre WHO og Verdensbanken kunne vi levere 344 behandlinger alene i 2019. Det er det længstvarende, sygdoms-specifikke donationsprogram for et lægemiddel og offentligt-private partnerskab af sin art. 

MSD’s program for Medical Outreach

Vores Medical Outreach-program blev grundlagt for over 60 år sidenDet er vores primære kanal til donation af lægemidler og vacciner til humanitær hjælp i udviklingslande og katastroferamte områder. 

Alzheimers sygdom

Målet med vores programmer er at forbedre sundheden og trivslen for mennesker, der lever med Alzheimers og deres omsorgspersoner/plejepersonale ved at styrke koordinering af pleje/sundhedsydelser og forbedre adgangen til støttetjenester.  

Du kan læse om, hvordan vi forsøger at forbedre forholdene for mennesker Alzheimers i USA her 

Læs mere


Kræft

Vi forsøger med vores aktiviteter at forbedre den behandling, der når ud til patienterne og at hjælpe patienter med at overvinde behandlingsbarrierer. At blive patient betyder for mange at skulle lære et nyt sprog. Det forsøger vi at hjælpe med.  

Du kan læse om vores Global Patient Navigation-initiativ her 

Læs mere


Kroniske sygdomme

Vi vil gøres vores del af arbejdet, når det handler om at styrke sundhedsvæsenet og forbedre adgangen til forebyggende behandling og specialbehandling for komplekse og kroniske sygdomme. 

Du kan læse om, hvordan vi har hjulpet med at gøre præventiv behandling mere tilgængelig i Indien og Vietnam her

Læs mere


Diabetes

Vi sigter mod at forbedre adgangen til pleje af høj kvalitet, reducere uligheden i diabetesbehandling og yde hjælp til enkeltpersoner, så de kan håndtere deres diabetes og forbedre deres livskvalitet. 

Du kan læse om, hvordan vi hjælper med at klæde mennesker med diabetes ordentligt på i Shanghia, Kina lige her.

Læs mere


HIV/AIDS

Målet med vores programmer er at reducere uligheden i adgangen til behandling og forbedre sundheden for mennesker, der lever med HIV. 

Du kan læse om, hvordan vi forsøger at øge adgangen til behandling for mennesker, der lever i Afrika syd for Sahara her 

Læs mere


Vores medarbejdere giver tilbage

Rundt om i verden brænder vores medarbejdere at give tilbage til de samfund, der omgiver dem. Hvert år donerer vores medarbejdere tusinder af timer for at forbedre lokalsamfunds sundhed og trivsel via programmer som MSD for Mothers, MSD Fellowship for Global Health og en række frivillige aktiviteter. 

Frivilligt arbejde

Medarbejdere kan donere 40 timer om året af deres arbejdstid, til frivilligt arbejde i nonprofit organisationer, og de kan donere deres faglige færdigheder gennem virtuelle, projekter via frivillig-programmer.

Vores juridiske pro bono-program  gør det muligt for medarbejdere at tilbyde deres ekspertise til medlemmer af samfundet, som ellers ikke kunne få adgang til juridisk rådgivning. Du kan læse mere om dette initiativ her.

MSD’s Forskningsstipendiat for Global Sundhed  er et tre-måneders, pro bono-program, der udnytter vores medarbejderes færdigheder og talenter og hjælper med at opbygge kapaciteten hos NGO’er, der arbejder for at forbedre den globale sundhed.

Læs mere om vores Fellowship-program her

Læs mere

 

DK-NON-01036 / 14.06.2022