Forstå hvad Health Literacy er – og hvorfor det er vigtigt for vores sundhed at forbedre den

Health literacy. Det er ikke det mest mundrette ord, men et ord der i stigende grad bliver brugt internationalt som en vigtig del af menneskers egen mulighed for at forebygge sygdom og fremme sundhed. Herhjemme er begrebet endnu ikke så udbredt, og derfor findes der ikke en dansk oversættelse, der dækker det engelske health literacy helt præcist.

Til gengæld betyder det noget, der er meget vigtigt, og som kan have stor betydning for det enkelte individs sundhed.

Hvad er health literacy?

Health literacy er individers evne til at tilegne sig og anvende viden om sundhed. Health literacy handler ikke kun om, at man for eksempel kan læse og forstå en patientbrochure, men i ligeså høj grad, at man kan researche på sundhed, betjene digitale sundhedsservices, gennemskue informationer leveret af sundhedsfaglige og at man kan bruge det hele effektivt til at tage gode sundhedsmæssige beslutninger for sig selv og andre.

Definition af health literacy

Har man en høj health literacy, altså gode evner til at tilgå, forstå og handle på sundhedsinformationer, har man bedre muligheder for at navigere i forebyggelses- og sundhedssystemet og bedre handleevne i forhold til egen sundhed. I Europa, som huser cirka 10% af verdens befolkning, men står for cirka 25% af alle kræfttilfælde, kan health literacy for eksempel spille en væsentlig rolle i forhold til at tackle forebyggelige kræftformer.

1 ud af 4 danskere har svært ved at tilgå digitale velfærds- og sundhedssystemer

I takt med at sundhedssystemer verden over er blevet mere komplekse, er kravene til patienternes involvering også blevet større – og health literacy mere aktuelt end nogensinde.

I Danmark har vores digitalisering af sundhedsvæsenet, herunder f.eks. indførelsen af NemID, e-Boks, sundhed.dk, borger.dk mv, udfordret en stor gruppe danskere. Det skrev Politiken for nylig på baggrund af en rapport fra den juridiske tænketank Justitia. Rapporten peger på, at hele 20-25% af befolkningen kæmper med at bruge de nuværende digitale velfærdssystemer. De digitalt udsatte danskere er ældre, socialt udsatte, borgere med handikap og kognitive udfordringer samt ordblinde. Overvejende de samme mennesker som har health literacy udfordringer.

Det viser vigtigheden af at kunne tilgå sundhedsinformation. Men også potentialet i at samfundet imødekommer health literacy behov på alle niveauer. Ved at forbedre health literacy kan flere mennesker nemlig handle på egen sundhed. Og det er vigtigt, idet et stigende antal undersøgelser forbinder lav health literacy med højere sundhedsomkostninger og dårligere helbredsresultater for den enkelte.

En patient kan bedre navigere i sundhedssystemet hvis vedkommende har høj health literacy

Hvad kan vi gøre for at forbedre vores health literacy?

Men hvad kan vi så gøre for at forbedre vores health literacy? Udover at vi som samfund kan indrette vores systemer og vores informationsmateriale efter niveauer der passer til alle health literacy behov, kan sundhedsfaglige og individet selv naturligvis spille vigtige roller.

Sundhedsfaglige, hvad end det er praktiserende læge, behandlende læge, sygeplejerske eller apoteker, kan spille en afgørende rolle for patienters health literacy ved at være behjælpelig med at navigere i sundhedssystemer- og informationer gennem klar kommunikation. Første skridt som sundhedsprofessionel er naturligvis at anerkende og forstå, at forskellige mennesker har forskellige niveauer af health literacy.

Forskning tyder på, at der hos sundhedsprofessionelle er et meget lille kendskab til udbredelsen af begrænset health literacy og også manglende kendskab til måder at imødekomme denne type patienter på. Derudover er begrænset health literacy ofte forbundet med skam, og personer med begrænset health literacy kan forsøge at dække over deres manglende evner, hvilket gør det svært for sundhedspersonalet at vurdere patienten og tilpasse kommunikationen derefter.

Som sundhedsfaglig kan følgende råd være behjælpelige:

 • Sæt tempoet ned og lyt til patientens historie
 • Brug dagligdags sprog
 • Brug billeder og historier til at illustrere pointer
 • Gentag instruktioner og begræns mængden af information
 • Bed patienten gentage de væsentligste pointer eller instrukser
 • Vær respektfuld, omsorgsfuld og medfølende

Som borger eller patient kan følgende råd overvejes:

 • Stil opklarende spørgsmål til den sundhedfaglige
 • Gentag hvad den sundhedsfaglige siger med dine egne ord, og bed dem bekræft, at du har forstået det rigtigt
 • Forbered dig på en konsultation ved at lave en liste med spørgsmål
 • Få hjælp fra en ven eller et familiemedlem til at tilgå, tyde og fortolke information
 • Bed om en oversætter hvis nødvendigt
 • Bed om patientmaterialer eller yderligere information, for eksempel pjecer eller hjemmesider, der kan hjælpe dig med at forstå
 • Vær kritisk overfor information fra internettet. Tjek altid om kilden er en pålidelig sundhedsfaglig instans

DK-NON-01057 / 21.07.2022