Hero Image

Mangfoldighed er en styrke

Mangfoldighed og inklusion er en af nøglerne til, hvordan vores virksomhed fungerer, og hvordan vi engagerer medarbejdere. I vores optik er mangfoldighed en konkurrencefordel.

Vores arbejdsstyrke skal afspejle det omgivende samfund

Mangfoldighed og inklusion er ikke bare ord – de er centrale for, at vi kan leve op til løftet om at opfinde for livet. Vi forsøger at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere ser deres unikke perspektiv som en styrke, de ønsker at bidrage med.

MSD anerkender vigtigheden af mangfoldighed, men det er kun den ene halvdel af opgaven: Inklusion er lige så vigtigt – at føle et tilhørsforhold. Når vores medarbejdere ved, at de er afgørende for, at vi kan nå vores mål, vil både de og virksomheden trives. Ingen skal føle sig holdt ud og tolereret. Vi vil have kollegaer, der føler sig holdt af og inkluderet.

I MSD Danmark har vi – ligesom hos vores kollegaer i de nordiske og baltiske lande – et aktivt team af Diversity & Inclusion-ambassadører, der består af mennesker med forskellige funktioner og baggrunde. Ambassadør-teamet har særligt ekspertise, når det kommer til inklusion – en ekspertise, der inkluderes og inddrages af ledelse såvel som kollegaer i organisationen.

2B17-Diversity-inclusion-training-and-education-programs
Globale D&I lærings- og udviklingsprogrammer

Vi tilbyder en bred vifte af lærings- og udviklingsmuligheder. Vi har både basale kurser i mangfoldighed og inklusion, som kan bruges i hverdagen og korte uddannelser i mangfoldighedsledelse.

2B17-Work-life-integration
Mangfoldighed & inklusion-teams over hele kloden

Vores ambassadør-teams for global mangfoldighed & inklusion fletter vores forretningsstrategi sammen med vores medarbejderstrategi på den mest optimale måde.

Image-5
Medarbejderressource-grupper (EBRG’er)

Vores EBRG’er er frivillige, medarbejderledede grupper, som fremmer en mangfoldig arbejdsplads tilpasset virksomhedens målsætninger, værdier og måde at drive forretning på.

Vores mangfoldighed & inklusion i tal

52%

af nye ansatte i 2022 var kvinder

Se karrieremuligheder
21.000+

medlemmer i vores medarbejderressource-grupper

Læs mere her
30.000+

jobs støtter vi gennem små og diversificerede leverandører

Se nogle af vores leverandører

DK-NON-01044 / 28.02.2024