Naviger op
Log på


              
​Velkommen til MSD Danmark

Siden 1969, hvor vi startede op i Danmark, har vi været en central aktør og samarbejdspartner til det danske sundhedsvæsen. Vi har i dag mere end 40 forskellige lægemidler inden for meget forskellige sygdomsområder og en tilhørende sygdomsekspertise, som vi jævnligt bringer i spil, i de sammenhænge vi indgår i.

Vi er den udenlandske medicinalvirksomhed, der investerer mest i forskning og innovation i Danmark, og vores engagement i Danmark rækker langt ud over vores nuværende og fremtidige pipeline. Vi er dybt engagerede i at finde nye innovative løsninger, der opfylder patienternes behov og imødekommer de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Derfor indgår vi i offentlige og private alliancer og partnerskaber omkring forskning og sundhedsfremme, så vi også i fremtiden kan levere banebrydende behandlinger.

Læs mere om MSD Danmark her.

  

UNIVADIS - online, aktuel sundhedsfaglig viden og service 

UNIVADIS er en service fra MSD, som tilbyder fagligt relevante services, nyheder, e-learning etc. - målrettet sundhedsfagligt personale.

              
bottomfooter_danish