Log på

INNOVATIVE
LÆGEMIDLER

KLINISK FORSKNING I DANMARK
​​
Om klinisk forskning i MSD

Når MSD har fundet et potentielt nyt stof, skal det undersøges: Det undersøges, om stoffet har den ønskede effekt og/eller giver alvorlige bivirkninger, samt hvorledes det udskilles i kroppen. I Danmark skal kliniske forsøg anmeldes til Lægemiddelstyrelsen, som vurderer kvaliteten af undersøgelsen og patientsikkerheden i forsøget. Kliniske forsøg skal også anmeldes til videnskabsetisk komité, der vurderer forsøgets etiske aspekter. For at et forsøg kan godkendes, skal både videnskabsetisk komité og Lægemiddelstyrelsen godkende forsøget.

MSD følger Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg. Denne sikrer, at begge parter har ansvaret for, at kliniske lægemiddelforsøg gennemføres i overensstemmelse med internationale etiske konventioner, national lovgivning, herunder bl.a. lov om lægemidler, lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter med tilhørende bekendtgørelser, Helsinki-deklarationen samt at regler for Good Clinical Practice m.m. overholdes.

MSD har gennem de seneste år opbygget et omfattende system til intern kvalitetskontrol af samtlige aktiviteter inden for klinisk forskning. Hovedopgaven er at overvåge, at samtlige regler og procedurer overholdes i forbindelse med kliniske undersøgelser. Dette involverer blandt andet træning af personale, monitorering og udførelse af interne inspektioner.

Alle forskningsresultater fra MSD (Merck) – positive såvel som negative - offentliggøres på www.clinicaltrials.gov.

 

 

              
bottomfooter_danish