Log på

SÅDAN ARBEJDER VI

SÅDAN ARBEJDER VI
​Vores mål er en sundere fremtid for alle. Og vejen dertil er lige så vigtig som målet.
MSDs produkter og services berører mennesker over hele verden. Derfor ønsker vi at opretholde en høj standard, og vi ønsker at arbejde åbent, ærligt og etisk. Det betyder, at:

- Vi overholder alle relevante love og regulativer lokalt og globalt

- Vi vil i alle henseende drive vores virksomhed med etisk korrekt praksis og opførsel i alle dele af virksomheden ved hjælp af MSD Office of Ethics og MSD Code of Conduct

- Vi beskytter det enkeltes individs privatliv gennem vores Global Privacy Program

 
​Gennemsigtighed

​I MSD bestræber vi os på, at der skal være fuld gennemsigtighed i alt, hvad vi gør. Læs mere om etik og transparens i MSD, MSD Office of Ethics og vores Code of Conduct.

 

              
bottomfooter_danish