Naviger op
Log på

SAMARBEJDE
OG PARTNERSKAB

Our Values
​I MSD er samarbejder og strategiske alliancer en integreret del af vores måde at drive forretning på.

Vi indgår i partnerskaber og samarbejder med universiteter, andre medicinalvirksomheder, patientforeninger og andre relevante aktører for at finde løsninger – fordi vi ved, at vi nogle gange kan opnå mere sammen end alene.

Samarbejde med førende danske hospitalsafdelinger

I Danmark samarbejder vi med landets førende hospitalsafdelinger indenfor en lang række terapiområder, Vi samarbejder om forskning og udvikling af nye, innovative lægemidler inden for bl.a. immunologi, HPV (humant papillomavirus) og kardiovaskulære sygdomme.

Forskningsalliance indenfor diabetes

Siden 2012 har vi været partner i Novo Nordisk Fondens internationale diabetes forskningsalliance Center for Basic Metabolic Research under Københavns Universitet. Centrets forskere søger at skabe grundlæggende ny viden om kroppens stofskifte og dermed grundlag for nye midler til at diagnosticere, forebygge og behandle type 2 diabetes og fedme.

Samarbejde med andre medicinalvirksomheder

MSD har desuden etableret partnerskaber med Lundbeck og ALK-Abelló om udvikling og kommercialisering af nye løsninger til behandling af hjernesygdomme og allergier.

Offentlige-private partnerskaber

I 2014 indgik vi i National Experimental Therapy Partnership (NEXT) medfinansieret af Ministeriet for Videregående Uddannelse og Videnskab og ledet af Region Hovedstaden i Danmark. NEXT er et offentligt-privat partnerskab inden for klinisk forskning, som arbejder for at styrke Danmark som fortrukket land for tidlig klinisk forskning.

MSD har desuden indgået en aftale med Region Hovedstaden og Københavnsuniversitet om klinisk forskning og sundhedsfremme og samarbejder med Region Nord, KORA og Syddansk Universitet om at fremskaffe kliniske registerdata.

Samarbejde med patientforeninger

Vi arbejder også sammen med en række patientforeninger, bl.a. Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse; AIDS-Fondet, Astma-Allergi Danmark og Osteoporoseforeningen. Læs mere om vores samarbejde med patientforeninger her.

Samarbejde eksterne konsulentvirksomheder

MSD tilslutter sig og efterlever fuldt ud Lægemiddelindustrriforeningens etiske regler, der bl.a. sikrer transparens omkring medlemsvirksomhedernes samarbejde med eksterne konsulentvirksomheder.

MSD samarbejder pt. med følgende konsulentvirksomheder, som alle er gjort bekendt med Lifs regelsæt, samt at MSD har ansvaret for at sikre, at Lifs lobbykodeks overholdes:

Accura Advokatfirma, Mannov A/S, Molecule Agency, PrimeTime Kommunikation, samt Rud Pedersen.


​​
              
bottomfooter_danish